Monday, June 20, 2011

Tutorial - Menambah Aktiviti (Assignment online text)

Terdapat banyak tugasan atau assignment dalam moodle yang boleh digunakan oleh seorang guru dalam pembelajaran dan pembelajaran dalam talian. Sebagai contoh online text, upload a single file, quiz dan sebagainya.

Untuk latihan pada kali ini, saya akan tunjukkan cara untuk menambah aktiviti online text. Latihan atau aktiviti ini amat sesuai untuk latihan penulisan seperti cerita pendek, menyambung cerita, syarahan dan sebagainya.


Langkah untuk menambah aktiviti :
  1. Klik Add an activity
  2. Pada Assignment pilih Online text
  3. Namakan tugasan pada medan Assignment name
  4. Tuliskan serba ringkas tugasan anda pada medan Description
  5. Tentukan setting pada bahagian lain hingga selesai
  6. Setelah selesai klik butang save and display ataupun save and return to course

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More